SERIEMAGI

Det finns många handledningar i konsten att teckna serier, men ingen som denna. Seriemagi avslöjar serieberättandets innersta kärna. Den obändiga berättarlust, där ord möter bild och skapar något nytt. Att rita och berätta – rätt av. Utan hinder! Det enda som behövs är papper och penna. Och en smula magi.

Seriemagi är ett standardverk inom seriepedagogiken och används som kurslitteratur på Universitet, högskolor och konstnärliga utbildningar i Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *