PEDAGOGISKT CV

KURSPLANER, KURSANSVAR

MALMÖ HÖGSKOLA
Kursplaner
Serieteckning och visuellt berättande (30 HP)
Kursansvar
Serieteckning och visuellt berättande (30 HP)
Perspektiv på visuell kommunikation (15 HP)
Specialiseringskurs, gestaltningsformer och genre/r, tecking (3o HP)
Teckning och visuell gestaltning (7,5 HP)
Visuell kommunikation II (7,5 HP)
Designperspektiv (7,5 HP)

HDK-HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK
Kursplaner
Serieteckning och avancerat bildberättande (30 HP, avancerad nivå)
Bilderböcker för barn (30 HP)
Bild och berättande (15 HP)
Kursansvar
Serieteckning och avancerat bildberättande (30 HP, avancerad nivå)
Design Master år 1. (60 HP)

KVARNBY FOLKHÖGSKOLA
Kursplan och kursansvar
Serieskolan, år 1
Serieskolan, år 2
Serieskolans sommarkurs
Bild och berättande (ej kursansvar)

FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA
Kursplan och kursansvar
Sommarkurs i Serieteckning

GERLESBORGSSKOLAN BOHUSLÄN
Kursplan och kursansvar
Sommarkurs i Serieteckning

KONSULTUPPDRAG
Kulturskolan i Malmö, uppstart seriekurser för barn och ungdom
Bryggeriets gymnasium, uppstart specialisering i serieteckning
Seriefrämjandet, utredning, “Seriepedagogik i Sverige”

bl
Utanför British Library i London juni 2014

FÖRELÄSNINGAR
Fifth Comics Conference, British Library, London 2014. “Teaching comics in class”
Seriefrämjandets seriefestival – I Seriernas Värld 2013, “Seriepedagogik i Sverige”
Estetisk kongress 2013, Helsingborg, “Seriepedagogik”. Estetisk Kongress, Latinskolan, Malmö.

SKAPANDE SKOLA
Framtagning av koncept för skapande skola

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *