SERIESKOLAN I MALMÖ

1999 fick jag i uppdrag att ta fram ett förslag på en kurs i serieteckning till Kvarnby Folkhögskola. Vi var fyra personer i arbetsgruppen och meningarna om hur en sådan kurs skulle se ut gick isär. Eftersom det var bråttom, tog jag på mig uppdraget att marknadsföra kursen och gick ut med ett pressmeddelande som hade avsedd effekt. Anmälningarna strömmade in och kursen drog igång ht-1999. Dock utan min medverkan.

Av olika anledningar fungerade inte det upplägg folkhögskolan valt och i slutet av 1999 blev jag kontaktad av dåvarande rektor,  som ville anlita mig som lärare. Jag fick därigenom möjlighet att utveckla de idéer om seriepedagogik, som jag tagit fram som gästlärare på Serietecknarskolan i Hofors och lärare på Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Resultatet blev det jag kallar “Min grundkurs” och som också finns dokumenterat i boken “Seriemagi”.

Efterhand utökades mitt engagemang på Kvarnby. Jag blev fast anställd och fick ansvar för folkhögskolans marknadsföring. Under ett par år arbetade jag tillsammans med Fredrik Strömberg och Tony Cronstam på att utveckla kursen till att bli ett starkt varumärke i form av en “skola”. Även detta hade avsedd effekt och våra utbildningar fick snabbt stort genomslag. Den ettåriga kursen kompletterades med en påbyggnadskurs, modellerad efter masterutbildningen på HDK (som jag då också undervisade på) och sedemera även med ett “Kreativt Friår”, riktat till  yrkesverksamma tecknare.

2010 flyttade utbildningarna in i specialritade lokaler i Kulturhuset Mazetti och blev därigenom en del av Seriecenter. Efter att ha utvecklat skolan till denna punkt, kände jag att det var dags för mig att söka mig vidare och började istället arbeta som Universitetslektor i Visuell Kommunikation på K3, Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation, på Malmö Högskola.

Serietecknare som gått på skolan: Kim W. Andersson, Niklas Asker, Malin Biller, Nanna Johansson, Adam Blomgren, Loka Kanarp, Coco Moodysson, Liv Strömquist, Daniel Ahlgren, Malin Biller, Fabian Göranson, Mats Källblad, Åsa Ekström, Knut Larsson, Sara Granér, Kolbeinn Karlsson, Jimmy Wallin, Sofia Olsson, Jamil Mani, Sara Hansson, Stina Hjelm, Sofia Falkenhem och många fler.

Länk till Serieskolan i Malmö: SERIESKOLAN.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *