HDK-HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

seriekonstlarge
Under åren 2001 – 2010 arbetade jag som universitetslektor i design på HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Där hade jag förmånen att få utveckla två idéer till fristående kurser:

Seriekonst och avancerat bildberättande (fristående distanskurs på 30 HP) var den första längre kurs i serieteckning som genomfördes på en konstnärlig fakultet i Sverige. Målet med kursen var att utforska seriemediet ur ett konstnärligt perspektiv, både vad gäller mediets visuella och narrativa element. Kursen var en termin lång och gavs som en distanskurs med fyra fysiska möten. I kursen ingick workshops, samt besök på internationella seriemässor i Skandinavien. Däremellan arbetade studenterna självständigt med självformulerade projekt. Projekten redovisade i slutet på terminen. Kursen gavs mellan 2008-2010
Några som gick kursen var: Annika Giannini, Martin Ehrling, Josefin Svenske, Kim W Andersson, Harald Lowden, Linda Holmer, Mattias Adolfsson, Lisa Rydberg, Mattias Elftorp, Åke Forsmark, Jenny Berggrund.

Bilderböcker för Barn (fristående distanskurs på 30 HP) skrev jag kursplanen till, men överlämnade sedan kursansvaret till Linda Holmer, som framgångsrikt gjort den till en institution i den svenska barnkulturen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *