≡ Menu

MALMÖ HÖGSKOLA

På Malmö Högskola finns flera heltidsutbildningar och kurser i serieteckning och närliggande ämnen att välja mellan. Här nedan finns korta introduktionstexter, ansökningstider, ansökningsförfarande  samt länkar till de olika utbildningarna. Ansökningstiderna kan variera från år till år. Se Mah.se och Antagning.nu för mer information.

Serieteckning och visuellt berättande, Malmö Högskola. Fristående kurs på 30 Hp.
Kursansvarig: Oskar Aspman
Kursen är en grundlig introduktion i seriemediets praktik och teori. Under terminen varvas praktiska övningar och workshops i serieteckning, med fokus på material och metoder, med forskningsbaserade studier av seriemediet. Därigenom skapas en bas för var och en att hitta fram till sitt eget uttryck. Kursen utgår från den samtida seriekulturen och dess olika publiceringsformer, som t ex fanzines, webcomics  m m.
Kursen är uppdelad i fyra delkurser: Berättarstruktur och visualisering, media och publicering, serieteori och seriehistoria samt ett avslutande eget projekt. Kursansvarig är Universitetslektor Gunnar Krantz, seriekonstnär och en av Sveriges mest välmeriterade seriepedagoger.
SÖK HÄR: http://edu.mah.se/sv/Course/KK139A

Comics, International Perspectives. Malmö Högskola. Fristående kurs på 30 Hp. Kursansvarig: Jakob Dittmar.
Kursen tar ett internationellt grepp på de tecknade serierna och målet är att ge studenterna förutsättningar att förstå och nå ut på den internationella marknaden. Kursen fokuserar på de fransk/belgiska, amerikanska och japanska seriekulturerna, med alltifrån Tintin, Asterix och Spirou till manga, graphic novels och superhjältar. Studenterna studerar och tecknar serier från alla tre områdena och kan därefter specialisera sig på ett av dem. Kursen är internationell, vilket innebär att du kommer att möta serieintresserade studenter från andra länder.
LÄS MER

Digital Comics (15 CREDITS)Kursansvarig: Jakob Dittmar.
Digital forms of production- and publication have made it possible for anyone with access to tools and techniques to reach an audience of millions.  This course offers an opportunity to explore and investigate this new form of publication, by looking back at the history of digital comics, as well as shaping the future of it.
The course aims to give basic theoretical and practical knowledge of digital comics and their cultural and medial contexts. During the course, the students will study, analyse and comment the contemporary field of digital comics. In addition to this, they will create and publish digital comics of their own and read, evaluate and comment digital comics published by fellow students. Results and reflections will be published on open web forums, aimed at digital comics, and comics in general. Digital comics is a half time study course. Access to computer with Internet connection is required. The course is taught in English. READ MORE

Character Design. Malmö Högskola. Fristående kurs på 15 Hp. Kursansvarig: Jakob Dittmar.
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om hur man utvecklar karaktärer för olika visuella berättande medier, som t ex serier, dataspel, film och tv. Kursen introducerar karaktärsdesign i olika media, mediapsykologi olika former av storytelling m m.
ANSÖKAN: Webbansökan på www.antagning.se. (Sök på: Character Design)
LÄS MER