SOMMARKURSER

Kring millenieskiftet höll jag i ett antal sommarkurser i serieteckning.

Gerlesborgsskolan i Bohuslän
1999 arrangerade Gerlesborgsskolan i Bohuslän för första gången en kurs i serieteckning. Fem dagar lång. Åtta kursdeltagare gick kursen. Kursupplägget skildras i boken ”Seriemagi”.

Serieskolans sommarkurs
2001  startade Serieskolan i Malmö sommarkurser, med mig som kursansvarig och lärare. Två kurser om fem dagar. En nybörjarkurs och en fortsättningskurs med ett tiotal kursdeltagare i varje. Utvärderingarna var mycket positiva och kurserna kom att bli ett fast inslag i Serieskolans utbud. F o m 2002 förlängdes kursen till en tre veckors sammanhållen kurs. F o m 2007 utökades kurserna till två stycken. Jag överlät kursen på Lovisa Witt och f o m 2007 var Natalia Batista kursansvarig och lärare.

Fridhems Folkhögskola
2001 startade även Fridhems Folkhögskola en sommarkurs i Serieteckning med mig som  lärare. Upplägget var detsamma som på Serieskolan, d v s två stycken kurser om fem dagar. Denna kurs repeterades sommaren därefter. 2003 överlät jag kursansvaret på Mats Källblad och 2004 var Rasmus Gran lärare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *