KULTURSKOLAN

Serieskolan i Malmö fick mycket uppmärksamhet i media under startåren, vilket resulterade i att ett stort antal föräldrar hörde av sig till skolan med förfrågningar om kurser för barn och ungdom. Eftersom Serieskolan endast hade kurser för vuxna, kunde detta ej arrangeras, men det uppenbara behovet födde idén till en separat verksamhet i seriepedagogik för barn och ungdom. Som huvudman för denna verksamhet låg Kulturskolan nära till hands. Kulturskolan huserade på denna tid i lokaler på Malmö Konsthall, men skulle snart flytta in i Mazettihuset. Kulturskolan såg stora möjligheter med seriekurser för barn och beslöt att göra ett försök, genom att sätta in en annons i skolans kurskatalog, som gick ut till 9000 barn i åk 1-3. Förutsatt att det fanns 3-4 lärare som garanterat ställde upp.
Jag startade därför en handledarutbildning för professionella serietecknare med syfte att öka kunskapen om praktiskt pedagogiskt arbete med barn och ungdom och det outtalade målet att hitta lärare till Kulturskolans kurser. Utbildningen genomfördes i form av en studiecirkel hos Folkuniversitetet. Tio tecknare anmälde sig till kursen, som genomfördes under våren 2001.

Under dessa möten diskuterades en rad praktiska detaljer kring undervisning, material och metoder. De kollegiala mötena resulterade även i de första planerna på en Seriestudio i Malmö (planer som realiserades fyra år senare i o m skapandet av Seriecenter).
Kursen avslutades med en studieresa till Bryssel och den 15/3 2001 kallade jag till presskonferens på Malmö Stadsbiblioteks serieavdelning och planerna på Kulturskolans seriesatsning och dess lärare presenterades. I Kulturskolans Katalog för läsåret 2001-2002 erbjöds två kurser i Serieteckning. Grundkurs för åldrarna 8-9 år, samt Serieteckning för åldrarna 10-19. Kurserna i serieteckning fulltecknades snabbt och Kulturskolans första lärare blev: Maria Widén, Magnus Johansson och Rasmus Gran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *