Därför ska du söka seriekurserna på Malmö Högskola

Sedan jag startade den första seriekursen på Malmö Högskola 2011 har jag åtskilliga gånger fått förklara skillnaden mellan det jag gör nu och det jag tidigare gjorde. Jag har också fått förklara poängen med att gå ytterligare en utbildning för den som redan gått en. Vad är skillnaden. Finns det ens någon.
Jo, det gör det och skillnaden är stor, även om det ytligt sett finns vissa likheter. På Malmö Högskola tecknar vi serier, publicerar fanzine, gör webserier, ställer ut på mässor, gör utställningar och mycket som också görs på andra serieutbildningar runt om i landet. Men vi gör också något annat och det  i relation till allt det jag nyss räknade upp. Vi placerar in praktiken i  en akademisk kontext. Allt vi gör är forskningsanknutet. Det innebär att alla de projekt våra studenter gör, har en koppling till den aktuella serieforskningen. Det innebär också att allt vi gör tillsammans har potentialen att bli framtidens serieforskning.

Det unika i sammanhanget är att detta görs utifrån praktiken, från själva serieskapandet. Vi lär genom att göra. Praktiken omsätts i teorier och vice versa. Serieskapandet gör det möjligt att förstå teorin på ett djupare plan och kommer på sikt högst troligt också att förändra och förnya den. De flesta serieforskare är inte utövande serietecknare, men några är det. På Malmö Högskola arbetar vi för att vi ska bli fler. Det är ju egentligen rätt naturligt, att de ligga närmast själva skapandet också är med och bidrar till att utveckla detta även på ett teoretiskt plan. Så har det länge varit inom andra konstarter. Varför inte för serierna?
Det är alltså därför du ska söka till seriekurserna på Malmö Högskola. De utgör nämligen ingången till framtidens serieforskning. En ingång där vi serieskapare är med och har en självklar roll.

Serieforskningen är på stark frammarsch runt om i världen och de konferenser jag varit på har också haft ett tydligt inslag av serieskapare. Lärare och studenter från internationella utbildningar på  universitetsnivå, mycket liknande våra i Malmö. Men i Sverige är vi än så länge bara i början. På det akademiska planet har man kommit mycket längre i t ex Europa och USA. Där är serieutbildningar på akademisk nivå inte alls något främmande inslag. Tvärtom.

Och med tanke på hur många bra serieskapare vi har i landet just nu, vore det intressant att anta även den akademiska utmaningen. Att se till att Sverige också blir framgångsrikt på detta område och då i kraft av just reflekterande praktiker.  Serieskapare, som också är serieforskare.
Jag tycker det!

SÖK NU!
Ansökningstiden till våra fristående kurser i Serieteckning går ut den 18 april. Det är alltså hög tid att söka. Och för den som verkligen vill anta utmaningen att skaffa sig en kandidatexamen, med möjlighet till fortsatta studier på masternivå (och senare phd-studier), samt utbyte med våra partneruniversitet runt om i världen, finns programmet i Visuell Kommunikation, där både tecknande och berättande står i fokus.
Grunden är lagd. Nästa år blir Malmö Högskola Universitet. Det är ett gyllene läge för den som vill ge sig in i serieforskningens spännande värld.

www.mah.se

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *