STUDERA SERIETECKNING I BRYSSEL

IMG_3719

Bryssel är seriernas huvudstad i Europa och i Bryssel finns också två universitetsutbildningar i serieteckning, den franskspråkiga St. Luc och den flamskspråkiga Luca Art Academy. I början på 2000-talet reste jag dit på studiebesök med några tecknarkollegor från Malmö och redan då föddes tanken på att skapa ett utbyte med Luca. Problemet var bara att avtalen krävde utbyte på Universitetsnivå. Sedan dess har jag arbetat på att få till stånd ett sådant och nu är jag äntligen i hamn. Från och med nästa läsår kan våra programstudenter på K3 ansöka om Erasmus+ utbyte på Luca Art Academy och få chansen att studera serieteckning  där. Vi hoppas också på  lärarutbyte mellan våra skolor.

http://www.luca-arts.be/keuzetraject/beeldverhaal

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *