malmö seriestaden

SERIESTADEN PÅ INKONST
1998 fick jag i uppdrag att producera en konstutställning med serietema på Virserums Konsthall. Utställningen, som döptes till ”Seriernas värld” hade vernissage i december -98, men lanserades i Malmö redan i november. Eftersosm flertalet tecknare kom från Malmö, ordnade jag  ett pr-event på det nystartade kulturcaféet Inkonst, en verksamhet som tydligt visade att något var på väg att hända med Malmö. Under första halvan av 90-talet befann sig staden i ett tillstånd som närmast kunde beskrivas som fritt fall, med nedläggningar och utflyttning. Men någonstans runt -98 började det vända. Alltfler ungdomar med konstnärsdrömmar började samlas i Malmö. Helst i kvarteren runt Möllevångstorget, där Inkonst låg.

När Lund utnämndes till “Popstad”, kontrade genast en gruppering med att utnämna Malmö till ”proggstad”och Sune Nordgren, chefen för Malmö Konsthall, påstod att Malmö var nordens främsta konststad. Det var uppenbarligen fritt fram att utnämna Malmö till precis vad som helst. Det fanns inget att förlora. Evenemanget på Inkonst döptes därför till ”Seriestaden”. På flyern stod: “Tre timmar med Malmöserier. Träffa serietecknare. Bläddra i nya seriealbum och fanzin. Kaffe och bullar.”

Det kom  mycket mer folk än jag räknat med. Huvudnumret var en ny serieantologi från Optimal Press: ”Allt för konsten”, där inte mindre än 7 av 10 tecknare bodde i Malmö. Dagen efter kunde man läsa rubriker som: ”Malmö – seriestaden framför andra” och ”Seriernas nya huvudstad”.

PROJEKT SERIESTADEN
I april året därpå, försökte jag sammanfatta några av de idéer som dök i en projektbeskrivning. Det blev inte mycket mer än ett dokument, men flera av tankegångarna som finns beskrivna, förverkligades efterhand, t ex skapades till slut en “Seriestudio” i o m tillblivelsen av “Seriecenter”. Projekt_Seriestaden_990428

SERIESTADEN PÅ HEDMANSKA GÅRDEN
Hedmanska gården vid Lilla Torg blev runt 2000 en mötesplats för litteratur och berättande i ABF:s regi. Till litteraturen hörde självklart även tecknade serier och i november samma år arrangerade jag en utställning om och av Malmötecknare under rubriken “Seriestaden”. Medverkade gjorde bl a Tony Cronstam, Jenny Holmlund, Daniel Ahlgren, Mats Källblad, Sara Thysell och Andi Almqvist. På utställningen visades också ett projekt jag gjort med den första årskullen på Serieskolan i Malmö. Projekt Seriestaden. Projekt_Seriestaden_2000

SERIESTADEN PÅ SERIEKONST.NET
Nästa tillfälle att etablera begreppet var på min egen webtidskrift ( innan ord som blogg började användas) Seriekonst.net, som jag skapade som projekt på utbildningen “Fri Konst och Nya medier” på Konsthögskolan Valand. I nummer 6 (2001) listade jag allt som då kunde räknas in i “Seriestaden”. Inlägget finns att läsa här: SERIEKONST

Etter detta projekt släppte jag kontrollen över begreppet, som numera lever sitt eget liv och idag används på ett självklart sätt i relation till Malmö – och inte bara av aktörer på seriescenen.

Superangst. Mosaikplatta av Björn Carnemalm efter min serie från 1993. Plattan finns på Bergsgatan invid det hus där projektet Seriestaden tog sin början. Huset ägs idag av Massive Entertainment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *