seriecenter

HUSESYN I CHOKLADFABRIKEN
Den 25 februari 2000 öppnades portarna till Chokladfabriken Mazetti upp för en guidad rundtur. Det luktade fortfarande Dumle i de gamla lokalerna och en och annan maskin stod ännu kvar på det rutiga klinkergolvet. Vi var ett femtiotal som gick runt och husesynen förevigades för Expressens räkning av Christer Järeslätt (senare känd i seriesammanhang för sina porträtt av svenska serietecknare i boken Refricater).

Kommunen hade just köpt upp hela kvarteret och skulle förvandla det till ett Kulturhus, med Brandts Klædefabrik i Odense som förebild. http://brandtsklaedefabrik.dk/ och nu bjöd man in det fria kulturlivet att ta en titt.

Några verksamheter var redan inplanerade, som t ex Kulturstödet och Kulturskolan. Andra delar av huset var tänkta att användas till ett “Kulturtorg”, där konst- och kulturutövare skulle kunna samlas och verka. Det talades om ett café, ett galleri, en ateljévåning och arbetsplatser för frilansare av olika slag.

BEHOV
2001 initierade jag kurserna i Serieteckning på Kulturskolan (Läs mer om det HÄR). I samband med det, samlade jag en handfull serietecknare för att prata seriepedagogik. Under dessa samtal diskuterades även behovet av en ateljé för frilansande serietecknare i stil med tecknarstugan Gimle i Köpenhamn. Även Seriefrämjandet var i behov av en lokal för sin verksamhet.
Det fanns alltså ett behov och jag såg en möjlighet att samordna dessa tre verksamheter till en slagkraftig helhet. En kombination av seriepedagogik, serietecknare och Seriefrämjandets föreningsverksamhet. En plats för seriekultur, från amatörnivå, till den professionella.

Det var idén jag sålde in till projektgruppen som stod i begrepp att fatta beslut om vilka verksamheter som skulle få erbjudande om en plats på “Kulturtorget”. Eftersom den följde kommunens intentioner och Kulturskolans Seriekurser väckt uppmärksamhet (bl a hos Kulturrådet) återstod bara att övertyga Seriefrämjandet och tillräckligt många malmötecknare att förbinda sig att betala en årshyra på 187.000 kr för 220 kvadratmeter i den gamla chokladfabriken.

Seriecstudionstamp
Seriestudions stämpel, designad av Kim W Andersson

SERIEFRÄMJANDET
Seriefrämjandet hade sedan flytten från Stockholm till Malmö, i stort sett stått under rekonstruktion, med tidskriftsstödet till Bild&Bubbla som enda fasta offentliga stöd. Att förbinda sig till en utgift i storleksnivån 60-70.000 per år, låg inte i linje med det arbetet. Den knuten löstes efter ett möte med ansvariga politiker på Stadshuset, där Seriefrämjandet utlovades ett kommunalt verksamhetsstöd.

SERIESTUDION
Flera av tecknarna som initialt varit med i planeringen kring “Seriestudion” hade vid det här laget hittat ateljéer på annat håll eller flyttat från stan. För att hitta en stadga i denna del av paketet initierade jag föreningen “Seriestudion” och kampanjade bland tvåorna på Serieskolan, med löfte om jobbförmedling och tekniska resurser. Några elever som gick med var Adam Blomgren, Stina Hjelm, Kim W Andersson, Johanna Kristiansson och Jimmy Wallin.

I och med detta var paketet färdigt, kommunens letter of intent skrevs på och jag påbörjade arbetet med utformningen av lokalerna inför byggnationen. Tanken var att låta de tre delarna interagera med varandra. Det skulle finnas ett flöde mellan den pedagogiska ateljén, studion och kansliet. Man skulle kunna röra sig fritt mellan dessa olika verksamheter, samverka och interagera. Eleverna på Kulturskolan skulle kunna se professionella serietecknare ”in action”, serietecknarna skulle kunna möta sin publik och uppdragsgivare skulle ha en tydlig adress att vända sig till.

SERIECENTER
Seriecenter invigdes i mars 2006 och nu anslöt även kulturföreningen C’estbon i en angränsande lokal. Fyra år senare flyttade Serieskolan i Malmö in lokaler på femte våningen, vilket ytterligare förstärkte serienärvaron i huset. Seriecenter beskrivs idag på Seriefrämjandets hemsida som: ”…navet i Seriestaden Malmö – en sjudande och inspirerande samlingsplats för den svenska seriekulturen!”


http://www.hd.se/mer/2007/02/18/har-bubblar-nya-serietecknare/


http://arbetaren.se/artiklar/serierna-flyttar-soderut/

Uppdatering. På grund av ekonomiska problem lämnade Seriefrämjandet Mazettihuset i våren 2023 och samlokaliserade istället verksamheten till Rum för serier på Friisgatan 12. De serierelaterade verksamheter som är kvar i chokladfabriken är Kvarnby Folkhögskola och Kulturskolans kurser i serieteckning.