serieskolan i malmö

1999 var jag med och drog igång Serieskolan i Malmö. Jag arbetade där som lärare i mer än tio år. Det var en spännande tid, full av nybyggaranda och ständig framåtrörelse. Här är en sammanställning av dokument, erfarenheter och minnen från den tiden.

STARTEN
I januari 1999 kontaktade kursutvecklingsgruppen på Kvarnby Folkhögskola Seriefrämjandets ordförande Fredrik Strömberg för att få tips på möjliga lärare till en kurs i serieteckning, som de funderade på att starta. Fredrik rekommenderade bl. a.  mig och i slutet av januari lämnade jag in ett första utkast till en kursplan. Planering_Serieskolan_990126
Planen reviderades efter möte med kursutvecklingsgruppen och resulterade i en mer utförlig, där även kostnader för utrustning togs med.
Kvarnby_Serietecknarskola_planering_990216
I mars var det dags för ytterligare ett möte, till vilket jag presenterade ännu en reviderad plan, nu med förslag på de lärare jag ville anlita.
Planering_Serieskolan_990319
I april var planerna så långt framskridna att Kvarnby meddelade att det var dags att marknadsföra kursen. Jag fick det uppdraget, skrev ett pressmeddelande och kallade till en presskonferens på Kvarnby. (Den något tumultartade presskonferensen finns beskriven i  boken “Från Superangst till Seriestaden”)
Den framgångsrika mediabevakningen gjorde att kursens platser fylldes på kort tid och innebar att det som idag är Serieskolan i Malmö förverkligades.

NAMNET “SERIESKOLAN”
Under planeringen och från starten kallades kursen omväxlande för “Kvarnby Serietecknarskola” “Serieskolan” och “Kvarnby Serietecknarskola”.  Namnet “Serietecknarskolan i Malmö” lanserades strategiskt mycket på grund av  “Serietecknarskolan i Hofors”.
När den första årsboken publiceras (2000) pryddes baksidan av en logotyp, framtagen av Tony Cronstam (som då var lärare på kursen) med namnet “Kvarnby Folkhögskola Serietecknarskolan”. Från och med nästa årsbok reducerades namnet till “Serietecknarskolan i Malmö”. I årsboken 2004 reducerades det ytterligare till “Serieskolan i Malmö” och webadressen “serieskolan.se” angavs för första gången.
Serieskolan i Malmö fick från starten stor uppmärksamhet i media, vilket ledde till att jag fick ansvaret för hela folkhögskolans  marknadsföring, jag tog bl a fram  en ny logotyp för Kvarnby Folkhögskola (som fortfarande används), såg till att årsboken “Kvarnby Serier” trycktes i massupplaga i storpocket och delades ut gratis mot att varje utgåva inleddes med en presentation av hela Folkhögskolan och dess olika kurser och att Kvarnby slöt ett avtal med Seriefrämjandet, genom vilket Serieskolan fick en stående helsidesannons i varje nummer av Bild&Bubbla. I alla marknadsföringssammanhang anlitades också kursdeltagare som illustratörer.

PEDAGOGIKEN
Jag undervisade på Serieskolan i mer än tio år och de flesta  tecknare i det “Svenska Serieundret” har haft mig som lärare.

DSC00911

Det första eleverna fick möta på skolan, var min grundkurs i serieteckning. Ett koncept, tänkt att fungera som en kickstart för alla som vill lära sig teckna serier. Kursen innehöll allt ifrån tecknandets principer, berättarstruktur och introduktion till olika konstnärliga tekniker och var en komprimerad sammanfattning av mina egna erfarenheter, från att ha varit fanzinetecknare på 70-talet, till professionell från mitten av 80-talet i kombination med erfarenheter från min konstnärliga utbildning. Målet var att eleverna snabbt skulle komma igång och teckna och publicera serier för att på så sätt hitta en publik.

gunnar_krantz_serieskolan_seriemagi-275x451

Min grundkurs förhöll sig inte till någon särskild genre eller stil inom serierna. Den gick istället direkt på kärnan i seriemediet d v s hur man berättar i text och bild och gav konkreta ingångar och tips till hur man kunde gå tillväga för att uppnå ett lyckat resultat.
2005 sammanfattade jag min grundkurs i boken Seriemagi, där jag bit för bit gick igenom de olika moment som ingick i kursen. Jag delade även med mig av sin egen berättelse. Boken är tecknad i serieform och används regelbundet som kurslitteratur på universitet, högskolor och kurser i serieteckning.

FRAMTIDSSEMINARIER
Ett regelbundet inslag i min undervisning var de s k “Framtidsseminarierna”, där jag ställde en rad frågor till klassen och lät den diskutera dessa. Många av diskussionsfrågorna resulterade i handling, som möjliggjorde t ex Seriecenter. Här mitt frågeunderlag från år 2000.

Future_seminar_2000

FLYTTEN TILL MAZETTIHUSET
Etableringen av Seriecenter i Mazettihuset resulterade i att Kvarnby Folkhögskola fick erbjudande om lokaler intill Konsthögskolornas Inter Arts Center, för Serieskolan i Malmös räkning. Efter att ha tittat på lokalerna fattade styrelsen beslut om att acceptera erbjudandet för seriekursernas räkning och jag fick i uppdrag att skissa på lokaler och inredning. Efter drygt ett år av byggnation flyttade Serieskolan från Röda Huset till de nya lokalerna.
Pressvisning-Serieskolans-nya-lokaler-i-Mazettihuset