100% samtida serier

1994 gav jag ut ett fanzine med titel “Gunnars fanzine nummer 2 sommaren 1994”.  Det bestod av två delar. En åtta sidor lång serie om en resa till Portugal, som senare återtrycktes i första utgåvan av antologiserien Allt för konsten (1997) på Optimal press och en transkription av en monolog jag genomfört angående tillståndet i de svenska serierna. Både fanzinet och antologin väckte  uppmärksamhet och båda kom också att få stor betydelse för den fortsatta händelseutvecklingen i de svenska serierna och för min egen utveckling. (Mer om detta finns att läsa i min bok Från Superangst till Seriestaden).

Konceptet bakom fanzinet var att göra allt i 100%. Att teckna i samma format som serien skulle tryckas och att ordagrant återge varenda ord, som sades på bandinspelningen. En annan poäng bakom fanzinet var att säga nej. Att inte anpassa sig efter andra, utan genomföra sin egen ide, från början till slut, utan andra kompromisser än de rent ekonomiska. När jag gjorde fanzinet, hade jag inga andra resurser än kopiatorn på Konstskolan Forum (som jag då gick på) och för 16 A4 sidor räckte det med en klammer i övre vänstra hörnet.

Konceptet följdes sedan av fler fanzine. Jag blev inbjuden att göra ett konstverk till utställningen “UpDate” i Köpenhamn två år senare och valde att medverka med ett fanzine som samlade de då mest intressanta (och ännu i stor utsträckning opublicerade) Svenska serietecknarna: Daniel Ahlgren, Rasmus Gran och Patrik Stigzelius, Mats Jonsson, David Liljemark och Sara Olausson. Den här tidningen blev lite tjockare och krävde två häftklamrar.

När jag startade upp kursen Serieteckning och visuellt berättande på Malmö Högskola, valde jag att ge “100% serier” som  första examinerande uppgift till mina studenter. De skulle teckna åtta sidor på valfritt tema, samt författa en reflektion över tillståndet för de svenska serierna (efter att ha läst en massa förstås).

100% serier fungerar som en kickstart på min kurs och får mina studenter att börja teckna serier, läsa serier och läsa om serier. På K3 lär vi genom att göra och denna erfarenhet gör den rätt snåriga teori vi senare tar in i kursen (t ex Groensteen) mer begriplig.

2011 fick jag i uppdrag att sammanfatta mina erfarenheter av att arbeta med tecknade serier på Malmö Högskola för tidskriften Praktik och Teori. Vi var då mitt uppe i den första omgången av seriekursen, men det nya angreppsättet hade redan gett mycket tillbaks, tillräckligt för att teckna en serie:

PT_SERIE_GUNNAR_KRANTZ

 

Den tjusiga fonten är skapad för antologin Allt För Konsten 4 Johan C. Brandstedt, efter Henrik Rehrs textning. Den är freeware och går att hitta HÄR!