Seriebutiken i Nottingham

I varje ny stad jag kommer till, brukar jag försöka hitta de lokala seriebutikerna, för att få en överblick över stadens/landets seriekultur, men också som en jämförelse med de vi har här hemma. På 70- och 80-talen var det en spännande detektivjakt, där slumpen ofta avgjorde utgången. Jag minns t ex högarna av gamla Metal Hurlant för inga pengar alls i Paris 1978, de välfyllda tidningsställen med underground-comix på coffe-shops i Amsterdam och på Fantask Köpenhamn. Tidningar som idag går för stora pengar på nätauktionerna. Jag minns också det storslagna intryck Forbidden Planet gjorde på mig, i London 1978. De välfyllda butikerna i studentkvarteren i Paris, besvikelsen i New York 1994 och det första mötet med seriekulturen i Bryssel några år senare. Seriebutiken är en bra referenspunkt, en termometer över seriernas tillstånd och kulturella värde. Continue reading “Seriebutiken i Nottingham”

Free Dawit – Teckningar till stöd för Dawit Isaak

dawit_isaak_auctionet
Just nu pågår en nätauktion på de teckningar som ett antal svenska serietecknare gjort på inbjudan av Svenska Penklubben till förmån för Dawit Isaak, som varit fängslad i 14 år utan vare sig rättegång eller dom. Teckningarna har under ett par år fritt kunnat användas av media i kampen för att få honom fri. Nu kommer de  att ställas ut på Riche i Stockholm, för att sedan auktioneras ut via en nätauktion, som pågår till och med fars dag den 8 november. Behållningen kommer att gå till Befria Dawit Isaak kampanjen. Continue reading “Free Dawit – Teckningar till stöd för Dawit Isaak”

Motståndet mot serieskolorna

L1000328
Kan man utbilda serietecknare? Det var frågan som länge delade den svenska seriecommunityn i två läger. De som var för och de som var emot tanken på att serietecknandet gick att tillägna sig i skolbänken. Till en början hörde jag till de som var emot. Jag hade själv inte haft möjligheten att gå på någon serieskola (eftersom det inte fanns någon) och åren på konstskola hade snarare fjärmat mig från seriemediet än fått mig att närma mig det. Min egentliga skola var fanzinen, försöken att bli publicerad i Svenska Serier och åren på Epix-redaktionen och så som man själv gjort, tänker man ofta att alla andra också måste göra. Continue reading “Motståndet mot serieskolorna”

Sensationella serier på Malmö Konsthall

IMG_4941

Just hemkommen från seriekonferens i Paris, dyker jag in på Malmö Konsthall för att ta del av Ad Reinhardt. Det ska villigt erkännas, junder min utbildning var det inte Reinhardts hårda abstrakta former eller ”svartmålningar” som lockade. För en ung konststudent var det svårt att förstå hur målarhjärtat kunde bulta för flata färgytor, pålagda utan spår av vare sig pensel eller hand. Men efter att ha läst Reinhardts konstserie (i ordets rätta bemärkelse) förstår jag det bättre. Men det är inte den insikten som är utställningens stora behållning. Continue reading “Sensationella serier på Malmö Konsthall”

STUDERA SERIETECKNING I BRYSSEL

IMG_3719

Bryssel är seriernas huvudstad i Europa och i Bryssel finns också två universitetsutbildningar i serieteckning, den franskspråkiga St. Luc och den flamskspråkiga Luca Art Academy. I början på 2000-talet reste jag dit på studiebesök med några tecknarkollegor från Malmö och redan då föddes tanken på att skapa ett utbyte med Luca. Problemet var bara att avtalen krävde utbyte på Universitetsnivå. Sedan dess har jag arbetat på att få till stånd ett sådant och nu är jag äntligen i hamn. Från och med nästa läsår kan våra programstudenter på K3 ansöka om Erasmus+ utbyte på Luca Art Academy och få chansen att studera serieteckning  där. Vi hoppas också på  lärarutbyte mellan våra skolor.

http://www.luca-arts.be/keuzetraject/beeldverhaal

 

 

Seriestaden skapas

seriestad_press
Löpsedel tio år efter eventet på Inkonst

Seriernas Värld på Virserums Konsthall hade vernissage den 5 december 1998. Men utställningen lanserades i Malmö redan den 17 november. Det kändes onödigt att dra med så mycket folk upp i Smålands inland, utan att ge dem något på hemmaplan. Jag ordnade därför ett pr-event på det nystartade kulturcaféet Inkonst.

Inkonst var en verksamhet som tydligt visade att något var på väg att hända med Malmö. Under första halvan av 90-talet befann sig staden i ett tillstånd som närmast kunde beskrivas som fritt fall, nedläggning och utflyttning. Men någonstans runt 1998 började det vända. När jag gick Simrishamnsgatan ner mot min lägenhet hände det allt oftare att jag mötte unga människor som inte såg ut att höra hemma i de ruffiga kvarteren. De var välklädda, bar designerbågar och tittade sig storögt omkring. Det tog ett tag innan jag förstod att de var studenter på den nya högskolan. En annan iakttagelse var att Stockholm inte längre var den givna magneten för unga människor med ambitioner på kultursidan, så som det varit för mig.

Alltfler svarklädda människor med konstnärsdrömmar började samlas i Malmö. Helst i kvarteren runt Möllevångstorget. När Lund utnämndes till Popstad, kontrade genast en gruppering med att utnämna Malmö till ”proggstad”. Sune Nordgren påstod att Malmö var nordens främsta konststad. Det var uppenbarligen fritt fram att utnämna Malmö till precis vad som helst. Det fanns inget att förlora.

Evenemanget på Inkonst döptes till Seriestaden och på flyern stod: Tre timmar med Malmöserier. Träffa serietecknare. Bläddra i nya seriealbum och fanzin. Kaffe och bullar. Det kom återigen mycket mer folk än jag räknat med. Huvudnumret var en ny serieantologi från Optimal Press: Allt för konsten, där inte mindre än 7 av 10 tecknare bodde i Malmö (David bodde i Lund). Jag presenterade min serie cd-rom, Mats Källblad, Daniel Ahlgren och David Liljemark, sina nya seriealbum. Simon Gärdenfors och Calle Thörn ställde ut och Rasmus Gran och Patrik  Stigzelius sålde Asfalt. Efteråt gick vi till Möllevångstorget och fortsatte seriekvällen på ett ölhak. Dagen efter kunde man läsa rubriker som: “Malmö – seriestaden framför andra” och “Seriernas nya huvudstad”.

(Något redigerat utdrag ur boken “Från Superangst till Seriestaden” 2012)